Wees praktisch en maak dingen niet nodeloos ingewikkeld

 

Een verandering doorvoeren vergt het nodige van een organisatie. Van hoog tot laag worden medewerkers immers geacht oude gewoontes en ingesleten werkwijzen los te laten. Een veranderproces kan alleen soepel verlopen wanneer daar voldoende draag-vlak voor bestaat. Een belangrijke stelregel luidt in dat verband: maak dingen niet nodeloos ingewikkeld.

 

Ondernemingen die tegen een probleem aanlopen, zijn bijvoorbeeld nogal eens geneigd om de oplossing in de automatisering te zoeken. Er wordt al snel voorgesteld om nieuwe software aan te schaffen. In veel gevallen is het echter beter eerst de processen te bekijken en aan te passen en pas daarna te beslissen of en zo ja welk pakket het beste is. Voordeel: geen of lagere aanschaf-kosten en medewerkers hoeven niet of minder bijgeschoold te worden.

 

Proces vereenvoudigen

Mijn ervaring is dat ‘automatisering’ lang niet altijd het toverwoord is. Belangrijker is het om eerst vast te stellen of iets een structureel probleem is; misschien gaat het slechts om een uitzondering. En als iets een structureel probleem is, kan het veel efficiënter zijn om de werkwijze aan te passen. Bijvoorbeeld door bepaalde processen te vereenvoudigen. Voordeel: de kans op fouten wordt teruggebracht en kosten kunnen worden verlaagd. Bij de aanschaf van nieuwe software zonder dat de processen worden aangepast, is dat alles nog maar de vraag.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van praktische en voordelige oplossingen. Samen met u zoek ik graag naar de meest gunstige (ICT-)oplossing die bij uw bedrijf past.

 

‘Automatisering’ is lang niet altijd het toverwoord

 

 

 

 

KaayMAC b.v. © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use

www.kaaymac.nl